Co to jest opłata targowa?

W dzisiejszych czasach handlarze mogą być obecni wszędzie. Poza supermarketami, małymi sklepikami lub bazarami można ich spotkać również na ulicach, trotuarach, a także w przejściach podziemnych. Niektóre z tych miejsc objęte są opłatą targową. 

Opłata targowa to podatek lokalny, pobierany przez wójta, burmistrza albo prezydent miasta właściwego miejscowo na podstawie ulokowania targowiska. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych, a także od jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej i dokonują sprzedaży na targowiskach. Należy zaznaczyć, że definicja „dokonywania sprzedaży” dotyczy nie tylko sfinalizowanej transakcji, ale także wszystkich czynności, które są podejmowane celem przeprowadzenia sprzedaży. Do tego typu czynności można zaliczyć wystawienie towaru z ceną. Natomiast podmioty, które nie prowadzą sprzedaży na targowisku, ale tylko świadczą tam swe usługi, zwolnione są z uiszczania opłaty. W świetle prawa, targowiskiem jest każde miejsce, gdzie prowadzi się handel, czyli obowiązuje tam opłata targowa, zaś nie dotyczy niej sprzedaż, która jest prowadzona w budynkach albo częściach budynków (nie wliczając w to targowisk pod dachem, hal na których odbywa się targ, aukcje oraz wystawy). Jednakże sprawa jest dość skomplikowana, bowiem mimo regulacji prawnej definicja targowiska wiąże się z licznymi kontrowersjami. Zgodnie z judykaturą targowiskiem jest nie tylko miejsce odpowiadające warunkom sprzedażowym, ale także miejsce prowadzenia sprzedaży, a zatem może być nim chodnik, ulica, czy nawet przejście podziemne. Dlatego też opłata targowa może być egzekwowana wszędzie, gdzie występuje handel, bez względu na to, czy jest to targowisko prywatne, czy też nie. Z kolei zwolnione z tej opłaty mogą być osoby, które są podatnikiem podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania (grunt, budynek, budowle) znajdującymi się na targowisku. Jednakże, gdy osoba prowadząca sprzedaż na targowisku nie jest równocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości, w której prowadzona jest sprzedaż, ale tylko najemcą, wtedy jest zobowiązana do uiszczania opłaty targowej.

Źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Oplata-targowa-moze-byc-pobierana-wszedzie-gdzie-jest-handel-2309460.html

Foto: https://www.flickr.com/photos/10186213@N07/16549167673