Hodowla psów i kotów kontra urząd skarbowy

Dość często miłośnicy zwierząt zastanawiają się nad tym, czy hodowlę zwierząt należy gdzieś zgłosić, gdzie tego dokonać, czy od urodzonych zwierzaków należy uiszczać podatek, czy hodowla zwierząt jest działalnością gospodarczą, czy kupując pupila powinno się zapłacić podatek. Podobnych pytań nasuwa się wiele.

Otóż hodowla psów i kotów jest opodatkowana. Każda osoba, która jest właścicielem zarejestrowanej w Stowarzyszeniu Właścicieli Kotów i Psów Rasowych (SWKiPR) hodowli i co najmniej jednego zwierzaka posiadającego uprawnienia hodowlane jest zobowiązana do uiszczania z tego tytułu podatku do urzędu skarbowego. Istnieją tutaj dwie możliwości – jedna wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej, natomiast druga ze zgłoszeniem prowadzonej działalności w Dziale Specjalnym Produkcji Rolnej. Zgodnie z pierwszą opcją (prowadzenie działalności gospodarczej) na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej należy dopisać do zakresu działania hodowlę jako Dział Specjalny Produkcji Rolnej. W tym przypadku w koszty wpisuje się wszystko związane z hodowlą, czyli wydatki związane z karmą, leczeniem, różnorodnymi gadżetami hodowlanymi, czy też koszty krycia zwierzaka. Równocześnie należy wykazać jako przychód sprzedaż młodych zwierząt. W przypadku, gdy nie prowadzi się działalności gospodarczej, najłatwiejszym sposobem odprowadzania podatku jest zgłoszenie swojej działalności w Dziale Specjalnym Produkcji Rolnej. W tym celu należy wypełnić druk PIT 6 oraz złożyć go w odpowiednim urzędzie skarbowym. Wówczas organ podatkowy wylicza należną zaliczkę na podatek dochodowy wykorzystując do tego „Tabelę Rodzajów i Rozmiarów Działów Specjalnych Produkcji Rolnej oraz Norm Szacunkowych Dochodu Rocznego”. Decyzja wymiarowa zostanie przesłana na adres wskazany w druku PIT 6 (na rok 2016 szacunkowy dochód za jedną sztukę stada podstawowego dla psów rasowych wynosi 45,27zł rocznie i dla kotów - 16,76zł). Następnie od uzyskanego dochodu trzeba zapłacić podatek wliczając wskazany wyżej dochód do Pit-u rocznego. Tak wyliczony podatek będzie stanowił cały należny podatek, bez względu na to, ile w danym roku suki bądź kotki urodzą młodych, jak również ile pieniędzy uzyska się za krycie posiadanym zwierzakiem. Należy pamiętać o tym, że hodowla powinna zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym w terminie do 7 dni od chwili pojawienia się pierwszego hodowlanego zwierzaka. Ponadto o wszystkich zmianach w prowadzonej hodowli należy powiadomić skarbówkę również w ciągu 7 dni składając nowy PIT 6. Warto zaznaczyć, że brak zgłoszenia grozi poważnymi konsekwencjami.

Źródło: http://swkipr.pl/dokumenty/hodowla_zwierzat_a_urzad_skarbowy_swkipr.pdf

Foto: https://www.flickr.com/photos/youngandwithit/379954463