Jaki podatek dla przedsiębiorcy?

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania przez osobę, która chce zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, jest niezwykle istotny, gdyż wpływa on na wysokość przyszłego podatku, rodzaj oraz zakres prowadzonych ewidencji księgowych. Można wybrać jedną z kilku następujących form opodatkowania podatkiem dochodowym: zasady ogólne, czyli skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a także karta podatkowa.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest korzystną formą, gdy nie osiąga się zbyt dużych przychodów. Wówczas od prowadzonej działalności stosuje się stawkę ryczałtu, która wynosi: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2% przychodów. Stawka 20% dla osób wykonujących wolne zawody jest mniej opłacalna, w przeciwieństwie do skali podatkowej czy podatku liniowego. Ten rodzaj opodatkowania można wybrać, jeżeli dochody w ubiegłym roku nie przekroczyły 250 000 euro w przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w pierwszych dniach października na rok następny. Skala podatkowa to domyślna i dość korzystna forma opodatkowania. W przypadku, gdy nie zadeklaruje się innej formy w czasie zakładania działalności gospodarczej, wówczas w taki sposób będzie należy prowadzić rozliczenia z Urzędem Skarbowym. W skali podatkowej na zasadach ogólnych funkcjonują dwie stawki – 18% oraz 32%. Pierwszą z nich uiszcza się do chwili, gdy roczne dochody, czyli różnica między przychodem a kosztami przekroczą sumę 85 528 zł. W przypadku, kiedy przed założeniem działalności gospodarczej można przewidzieć, iż dochody będą przekraczać 85 528 zł, można wówczas zdecydować się na podatek liniowy o stawce wynoszącej 19%. W innym razie podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, trafią na stawkę 32%, co jest dla nich niekorzystne. Z kolei karta podatkowa jest przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących działalność wymienioną w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tym przypadku wysokość podatku określana jest przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Do niewątpliwych zalet tejże formy opodatkowania można zaliczyć ustalenie podatku uiszczanego przez cały rok, niezależnie od osiąganych dochodów.