Kilka słów o akcyzie

Podatek akcyzowy, czyli inaczej akcyza, zalicza się do podatków pośrednich i jest nakładany na niektóre, ściśle określone przez ustawę produkty konsumpcyjne. Ciężar podatków pośrednich nie ponoszą podmioty, na które podatek jest nakładany, lecz osoby trzecie. Właściwy jest tutaj finalny odbiorca, czyli osoba kupująca dany produkt, w którego cenie zawarty jest podatek pośredni.

Podatek akcyzowy to tzw. jednofazowy podatek od obrotu brutto, który jest pobierany u producenta bądź importera, lecz ostatecznie przerzucany na nabywcę towaru. Akcyza zaliczana jest także do podatków konsumpcyjnych. Jest ona zawarta w cenach artykułów oraz dóbr materialnych, które podlegają powszechnej konsumpcji. Akcyza, tak jak inne podatki pośrednie, wpływa na ostateczną cenę towaru. W Polsce górne granice stawek akcyzy dla poszczególnych grup towarów zostały określone w ustawie o podatku akcyzowym. Pełna lista wyrobów akcyzowych rozgranicza wyroby akcyzowe zharmonizowane (paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe), a także niezharmonizowane (np. broń palna, kosmetyki, perfumy, dezodoranty, futra, karty do gry). Niektóre z wyrobów akcyzowych oznaczane są znakami akcyzy, czyli banderolami, są to m.in. alkohole i papierosy. Wyroby zharmonizowane podlegają przepisom unijnymi, natomiast w przypadku wyrobów niezharmonizowanych państwa członkowskie same je określają i ustalają dowolną stawkę akcyzy. Należy zaznaczyć, że akcyza uiszczana jest zasadniczo od obrotu towarami akcyzowymi, z kolei przy imporcie podstawę stanowi wartość celna, która jest powiększona o należne cło.

Źródło: http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/podatki.hasla.335402.podatek-akcyzowy.html

Foto: http://www.flickr.com/photos/franganillo/15563346883