Nowa kwota wolna od podatku w 2017 roku

Dnia 1 stycznia 2017 nowelizacji uległa treść art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Progi podatkowe pozostały niezmienne, jednakże zmianie podległa kwota zmniejszająca podatek. W stanie prawnym, który obowiązywał do końca 2016 r. podatnikom przysługiwała kwota stałej wysokości. Natomiast od 1 stycznia 2017 r. nowa roczna kwota wolna od podatku jest ruchoma, czyli zależy od wysokości uzyskanego dochodu.

Nowa kwota wolna od podatku wynosi: 1.188 zł – podstawa obliczenia podatku nieprzekraczająca 6.600 zł; 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł - podstawa obliczenia podatku sumy wyższej od 6.600 zł oraz nieprzekraczającej 11.000 zł; 556 zł 02 gr. – podstawa obliczenia podatku sumy wyższej od 11.000 zł oraz nieprzekraczającej 85.528 zł; 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł - podstawa obliczenia podatku sumy wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej 127.000 zł. Zmiana kwoty wolnej od podatku związana jest także ze zmianą skali podatkowej, która za 2017 r. wynosi: do 85.528 zł - 18% minus kwota zmniejszająca podatek oraz ponad 85.528 zł - 15.395 zł 04 gr plus 32% nadwyżki ponad 85.528 zł. Ponadto zmieniły się zasady dotyczące obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli dochody podatników nie przekroczą sumy będącej górną granicą pierwszego przedziału skali podatkowej (kwota 85.528 zł), podczas ustalania zaliczki na podatek dochodowy trzeba uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr. rocznie. Z kolei w przypadku podatnika, którego dochody przekroczą górną granicę pierwszego progu podatkowego, zaliczki na podatek nie pomniejsza się o kwotę wolną.

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/najwazniejsze-zmiany-w-pit-od-1-stycznia-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_

Foto: https://www.flickr.com/photos/89228431@N06/11322953266