Nowe zwolnienia dla krwiodawców

Kolejną zmianą, która została przeprowadzona w 2017 roku jest modyfikacja przepisu regulującego zwolnienie od podatku przychodów uzyskiwanych przez dawców krwi.

Do ubiegłego roku zwolnione były przychody uzyskane ze sprzedaży pobranej od nich krwi albo jej składników. Natomiast od tego roku zwolnieniu podległe są przychody uzyskane przez krwiodawców w formie rekompensaty, o której mówi art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Modyfikacji uległ także zapis, który umożliwia odliczanie od dochodu darowizn na rzecz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych krwiodawców w oparciu o ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Według nowych przepisów od dochodu można odliczyć darowiznę w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty ustalonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy, a także litrów oddanej krwi bądź równoważnej ilości jej składników, która jest przeliczana zgodnie z art. 8 tej ustawy.

Źrodło: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/najwazniejsze-zmiany-w-pit-od-1-stycznia-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_

Foto: https://www.flickr.com/photos/widelka/15161753408