Płaca minimalna w 2017 roku

Płacą minimalną jest prawnie ustalone najniższe wynagrodzenie za pracę najemną (umowa o pracę), jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi, określane w postaci stawki albo minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym, zazwyczaj w ciągu miesiąca. Należy pamiętać, że wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej stanowi naruszenie praw pracownika.

Najniższa krajowa od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2000 zł brutto. Podwyżka płacy minimalnej stanowi wzrost o 8,1 %, czyli o150 zł w porównaniu do ubiegłego roku, w który minimalna pensja wynosiła 1850 zł brutto. Niniejsza kwota to 47,04 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2017. Podwyżka płacy minimalnej zmniejsza różnicę występującą między wynagrodzeniem średnim a minimalnym. Pracownik zatrudniony za najniższą krajową, która wynosi 2000 zł brutto otrzyma ok. 1459 złotych na rękę (netto). Należy jednak wiedzieć, iż przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują jedynie względem osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, natomiast nie stosuje się ich do umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło). Od bieżącego roku dla pracowników zatrudnionych na umowach zlecenia i umowach o dzieło obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy, która wynosi 13 złotych brutto. Stawka odnosi się także do samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla przedsiębiorstw. Pracodawca nieprzestrzegających przepisów dotyczących płac stawki podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Źródło: https://www.portalfk.pl/umowy-cywilnoprawne/sposob-na-ominiecie-13-zl-za-godzine-pracy-kary-umowne-w-zleceniu-13266.html

Foto: www.flickr.com/photos/serwis/14467206769