Posiadam psa. Czy zapłacę podatek?

Obowiązek uiszczania opłat z tytułu posiadania psa może być wprowadzony przez radę gminy, która decyduje o wysokości należności. Jednakże kwota podatku nie może przewyższać określonej w przepisach stawki maksymalnej, która w tym roku wynosi 118,97 zł rocznie od jednego pupila.

Opłata pobierana jest od osób fizycznych, które w swym gospodarstwie posiadają psa. Trzeba podkreślić, iż nie mogą to być tymczasowi właściciele, ale faktyczni. Zwolnione z podatku są osoby podejmujące się funkcji domu tymczasowego, a także czasowej opieki nad pupilem, np. wakacyjnej opieki. W głównej mierze opłata odnosi się do właścicieli, którzy zachipowali psa, czyli zarejestrowali go w miejskiej ewidencji. Ważne jest to, by w czasie zmiany właściciela zwierzaka udokumentować ten fakt na piśmie. Sytuacja jest podobna w przypadku śmierci psa. Ponadto z opłaty od posiadania psów zwolnione są określone grupy osób, takie jak: osoby niepełnosprawne (z tytułu posiadania psa asystującego), osoby starsze po 65 r.ż. samodzielnie prowadzące gospodarstwo (z tytułu posiadania jednego psa), rolnicy (z tytułu posiadania dwóch psów w obrębie gospodarstwa domowego, przy czym ograniczenia ilościowe nie odnoszą się do rolników, którzy uiszczają podatek rolny od gospodarstw rolnych).

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/inne-podatki-oplaty/723331,Czy-musisz-placic-podatek-od-posiadania-psa.html

Foto: https://www.flickr.com/photos/foto_alaska/5223534686