VAT - podatek od towarów i usług

VAT jest podatkiem od towarów i usług. To nadrzędne źródło dochodów państwowego budżetu. W Polsce został wprowadzony ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a obowiązuje od 1 maja 2004 r.

Podatek VAT dotyczy sprzedawców i konsumentów, zaś jego wartość dolicza się do każdej transakcji. Jest podatkiem pośrednim związanym ze sposobem świadczenia. Nie jest płacony bezpośrednio w urzędzie skarbowym, lecz w czasie nabywania danego dobra albo usługi, gdzie zawiera się w cenie. Do czynności opodatkowanych można zaliczyć płatną dostawę towarów, a także usług na terenie naszego kraju, krajowy eksport oraz import towarów, jak również wewnątrzwspólnotową dostawę i nabycie towarów. Aktualnie za podstawę opodatkowania służy obrót, który jest generowany przez sprzedaż. Z kolei obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o wartość podatku. Wysokość podatku VAT bierze pod uwagę dotacje, subwencje, jak również inne opłaty, które wpływają na cenę danego towaru. Zgodnie z ustawą przewiduje się obniżenie podstawy opodatkowania o udzielone rabaty, a także towary zwrócone. Podatek VAT nalicza się od kwoty towaru lub usługi jeszcze bez podatku (netto), potem dolicza się do tejże sumy określoną stawkę podatku VAT, tj. wartość VAT, w wyniku czego powstaje kwota brutto. Stąd też ceną produktu albo usługi jest wartość towaru netto + wartość podatku VAT. Podatek ten odprowadzają przedsiębiorcy od uzyskanego obrotu. Zależnie od rodzajów usług czy towarów występują różne stawki (23 proc., 8 proc., 5 proc., 0 proc. oraz zw.) Jeżeli chodzi o 8- i 5-procentową stawkę VAT to podlega jej wiele produktów, np. żywność, leki, zabawki, książki itd. Mamy również katalog towarów i usług, które są zwolnione z podatku VAT. Jednak najwięcej towarów i usług jest oprocentowanych stawką najwyższą, czyli 23% VAT.