Wszystko o 1%

1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). 1% jest również jednym z przywilejów, z jakich mogą korzystać organizacje pożytku publicznego.

Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych została wprowadzona 24.04.2003 r. ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepisy, które określają, kto i w jaki sposób może przekazać 1%, znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych. Poprzez przekazanie 1% nic się nie traci, ponieważ przekazuje się środki, które trafiłyby do Skarbu Państwa, z kolei OPP mogą zyskać bardzo duży zasób pieniężny na pożyteczne cele. Należy zaznaczyć, iż nie każda organizacja ma prawo ubiegać się o środki z 1%. Aby móc je otrzymywać, organizacja musi posiadać status organizacji pożytku publicznego, o który należy się ubiegać w Krajowym Rejestrze Sądowym. Publikowanie i aktualizacja wykazów OPP należą do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego. Procedura dotycząca przekazywania 1% podatku jest bardzo prosta, gdyż płatnik nie musi sam wpłacać pieniędzy na rachunek wybranej przez siebie OPP. W składanym zeznaniu rocznym należy wskazać organizację, której chce się przekazać swój 1%, a dalszymi procedurami zajmuje się już naczelnik urzędu skarbowego. W zeznaniu podatkowym nie wpisuje się nazwy organizacji, trzeba jedynie wpisać w danej rubryce jej numer KRS i kwotę, jaką zamierza się przekazać danej organizacji. W przypadku PIT-37 są to pola o numerach 137 i 138. Jeżeli chce się przeznaczyć 1% na konkretną osobę, wówczas należy wypełnić również pola 139 i 140. Warto przekazywać swój 1%, bowiem nic to nie kosztuje, a może w znacznym stopniu wspomóc OPP.