Ochrona środowiska

Wspieramy działania na rzecz ochrony środowiska w lokalnych społecznościach. Pomagamy chronić przyrodę i angażujemy do tego mieszkańców. Dzięki naszej aktywności utworzono w kilkunastu miejscowościach tereny zielone i rekreacyjne, wytyczono szlaki turystyczne, zagospodarowano zdewastowane tereny i przywrócono je do dobrej kondycji dzięki wywiezieniu śmieci, nasadzeniu roślin, ustawieniu ławek i koszy. Część takich inicjatyw powstała przy przedszkolach, co pozwoliło zapewnić maluchom możliwość wypoczynku i zabawy w przyjaznym i zdrowym otoczeniu. Prowadzimy także zajęcia z edukacji ekologicznej.  

Chcesz wspierać tę inicjatywę?

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy OCHRONA ŚRODOWISKA
b) rozlicz się za pomocą poniższego programu i wpisz cel szczegółowy OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Zobacz nasze pozostałe incjatywy