Turystyka i rekreacja

Popularyzujemy turystykę i rekreację. Promujemy walory krajobrazowe i wypoczynkowe Jury Krakowsko-Częstochowskiej i zachęcamy do jej odwiedzania. Wydaliśmy m.in. ciekawe kolorowanki i gadżety dla najmłodszych propagujące ten region. Inne z naszych publikacji promowały m.in. śląskie tradycje i piękno okolic góry Ślęży na Dolnym Śląsku. Wydajemy także albumy ze starymi zdjęciami i pocztówkami miast i gmin, aby ocalić od zapomnienia ich historię i zachęcać do odwiedzania tych terenów. 

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "TURYSTYKA 01";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "TURYSTYKA 01"

Zobacz nasze pozostałe incjatywy