Turystyka i rekreacja

Popularyzujemy turystykę i rekreację. Promujemy walory krajobrazowe i wypoczynkowe Jury Krakowsko-Częstochowskiej i zachęcamy do jej odwiedzania. Wydaliśmy m.in. ciekawe kolorowanki i gadżety dla najmłodszych propagujące ten region. Inne z naszych publikacji promowały m.in. śląskie tradycje i piękno okolic góry Ślęży na Dolnym Śląsku. Wydajemy także albumy ze starymi zdjęciami i pocztówkami miast i gmin, aby ocalić od zapomnienia ich historię i zachęcać do odwiedzania tych terenów. 

Chcesz wspierać tę inicjatywę?

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy TURYSTYKA 
b) rozlicz się za pomocą poniższego programu i wpisz cel szczegółowy TURYSTYKA

 

Zobacz nasze pozostałe incjatywy