Wsparcie seniorów

Podejmujemy wiele działań dotyczących wsparcia aktywności osób starszych. Współpracujemy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku m.in. w zakresie działalności wydawniczej, organizacji imprez sportowych (Senioriada), zajęć edukacyjnych, wyjazdów integracyjnych i innych form aktywności. Wspieramy organizacje zrzeszające seniorów, aby działały skutecznie i lepiej odpowiadały na potrzeby tej grupy wiekowej.

Chcesz wspierać tę inicjatywę?

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy SENIORZY
b) rozlicz się za pomocą poniższego programu i wpisz cel szczegółowy SENIORZY

 

Zobacz nasze pozostałe incjatywy