Dobrzy Ludzie Dzieciom

O STOWARZYSZENIU

Nasza Fundacjia Dobrzy Ludzie Dzieciom od 3 lat dokonuje trwałej zmiany społecznej, której osią jest prowadzenie programów aktywizacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wychowujących się w marginalizowanych środowiskach. Pomagamy również dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU

Dzięki wsparciu z podarowania nam 1% chcemy umożliwiać dzieciom różnego rodzaju alternatywne formy spędzania czasu (warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne), tak aby dzieci kreatywnie spędzały czas i by świat komputerów zamieniły na kreatywne zajęcia.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "DOBRZY LUDZIE DZIECIOM";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "DOBRZY LUDZIE DZIECIOM"

Więcej organizacji