FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU NAUKI

O NAS

Fundacja została powołana przez SWRN w celu popularyzacji i wspierania rozwoju nauki polskiej w kraju i za granicą, oraz upowszechniania nauki światowej w Polsce.

Cele te osiąga poprzez:

1. Wspieranie i popularyzowanie prac naukowych i badawczych w zakresie rozwoju medycyny i nauki o człowieku, ze szczególnym uwzględnieniem takich kierunków jak biotechnologia i inżynieria genetyczna,

2. Wspieranie działalności polskich placówek, towarzystw naukowych, fundacji i szkół w zakresie upowszechniania nauki, prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i audiowizualnej, wykładowej i odczytowej,

3. Prowadzenie kursów, konkursów, programów edukacyjnych, organizację systemów informacji o osiągnięciach nauki przy współpracy z SWRN,

4. Pomoc pracownikom nauki i innym osobom podejmującym wysiłki w zakresie rozwoju, upowszechniania i popularyzacji nauki poprzez udzielanie stypendiów i innych rodzajów pomocy finansowej,

5. Przyznawanie nagród podczas Ogólnopolskich konferencji Doktorantów Nauk o Życiu i Biofuzji organizowanych przez Wydział Biologii UW.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU NAUKI";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU NAUKI"

Więcej organizacji