Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy

O NAS

Jesteśmy organizacją, której głównym celem jest ochrona zasobów przyrodniczych Białej Przemszy. Chcemy, aby woda w Białej Przemszy była coraz czystsza, a sama rzeka była w dobrej kondycji biologicznej. Dbamy o rozwój rodzimej ichtiofauny oraz odbudowę naturalnych populacji poprzez tworzenie tarlisk oraz siedlisk. Swoją uwagę
i działania koncentrujemy głównie na ochronie pstrąga potokowego, który jest rybą spotykaną w całej zlewni Białej Przemszy, lecz występuje w małych ilościach i nie tworzy stabilnej i silnej populacji, co wynika z braku właściwych siedlisk oraz tarlisk, nadmiernej presji wędkarskiej, kłusownictwa, zanieczyszczeń wody.

Więcej o naszym stowarzyszeniu na www.bialaprzemsza.pl

 

Trzy główne kierunki działań naszego stowarzyszenia:

 

a) odtwarzanie tarlisk oraz budowa inkubatorów(sztucznych tarlisk) pstrąga potokowego,
b) monitoring czystości wody oraz brzegów Białej Przemszy,

c) działalność edukacyjna i popularyzatorska.

 

Twój 1% przeznaczymy na: zakup ikry do naszych inkubatorów, czyszczenie tarlisk, organizację zawodów i warsztatów dla dzieci i młodzieży, oraz działalność edukacyjną w zakresie racjonalnego korzystania
z zasobów środowiska.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "BIAŁA PRZEMSZA";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "BIAŁA PRZEMSZA"

 

Więcej organizacji