Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „KLEKS”

O NAS

Stowarzyszenie „KLEKS” powstało w marcu 2013 r. jego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie prowadzi Szkółkę Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 6-12 lat, która skupia ponad 50 dzieci. Stowarzyszenie organizuje dla dzieci zajęcia, warsztaty, konkursy czy wycieczki, za realizację których pozyskuje środki z różnych konkursów grantowych min. z UE, FIO czy środków publicznych. W okresie pozaszkolnym Stowarzyszenie zajmuje się organizacją obozów sportowych dla dzieci z innych szkół.

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "KLEKS",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu.

Więcej organizacji