Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski

O NAS

Sztandarowym projektem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski jest pozyskiwanie środków finansowych na stypendia dla studentów pierwszego roku studiów dziennych w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 ratach. Fundatorami stypendiów jest koalicja organizacji: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski. Na Stowarzyszeniu spoczywa obowiązek pozyskania 9% środków jako wkład własny do każdego stypendium. Do tej pory Stowarzyszenie wystarało się o 43 stypendia.

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "CHRUSZCZOBRÓD",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu i wpisz "CHRUSZCZOBRÓD 34" w polu: "TU WPISZ CEL SZCZEGÓŁOWY"

Więcej organizacji