Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

O NAS

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej (TMZZ) powstało w 1969 roku. Głównym celem Towarzystwa, od początku jego działania, było zrzeszanie mieszkańców miasta i regionu zainteresowanych i zaangażowanych społecznie w działalność kulturalną, oświatową, naukową oraz gospodarczą. Ponadto wiele z działań TMZZ skierowanych jest w stronę ochrony przyrody i krajobrazu, krajoznawstwa, zagospodarowania turystycznego, promocji turystyki i ekologii.

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU

1% podatku dochodowego jest zbierany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, wraz z Centrum Rozwoju Lokalnego na organizację działań zmierzających do ochrony przyrody i krajobrazu. W ramach swoich działań TMZZ realizował w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim projekt pn. „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”.

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "TMZZ",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu i wpisz "TMZZ 102" w polu: "TU WPISZ CEL SZCZEGÓŁOWY"

Więcej organizacji