Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Zespół Regionalny „Góralsko Brać”

Zespół Regionalny „Góralsko Brać” narodził z inicjatywy społecznej jesienią 2014 roku. Wtedy to podczas spotkania kilku znajomych, młodych dwudziestokilkuletni letnich chłopaków z Łopusznej w luźnej rozmowie padł pomysł aby rozpocząć naukę tańca i śpiewu góralskiego. Osoby te nigdy wcześniej nie miały do czynienia z folklorem podhalańskim w formie czynnej, owszem kilku z nich posiada strój góralski i często przy różnych uroczystościach rodzinnych czy kościelnych ten strój ubiera, ale nigdy dotąd nie należeli do żadnego zespołu regionalnego. Poprosili jednego ze swoich kolegów, który jest instruktorem tańca i śpiewu góralskiego aby podjął się nauczyć ich tańczyć i śpiewać tak jak robili to od wieków ich dziadkowie. Poproszony kolega zgodził się i już w następnym tygodniu spotkali się na sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznej.

Do pierwszego spotkania doszło 19 listopada 2014 roku, a uczestniczyło w nim 5 chłopaków, mieszkańców wsi Łopuszna. Spotkania odbywały się regularnie o tej samej porze. O inicjatywie podjętej przez młodych chłopaków zaczęło dowiadywać się coraz szersze grono mieszkańców społeczności lokalnej, dzięki temu chętnych do nauki tańca i śpiewu góralskiego oraz gry na skrzypcach i basach góralskich zaczęło przybywać z tygodnia na tydzień. Dzisiaj zespół tworzy 56 osób w różnym wieku, mieszkańców Łopusznej oraz kilku sąsiednich miejscowości.

Powstała grupa przyjęła nazwę „Góralsko Brać", a jej inicjatywa jest gorąco wspierana przez lokalny oddział Związku Podhalan, Sołtysa wsi Łopuszna oraz Radę Sołecką, Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej.
Zespół stara się również dbać o podtrzymanie tradycji i obrzędowości regionu poprzez reżyserowanie przedstawień lub scenek związanych z dawnymi obrzędami oraz wydarzeniami z życia wsi. Jak do tej pory zespół prezentował się już kilkukrotnie przed widownią wiejską m.in. podczas uroczystości opłatkowych ZP w Łopusznej, podczas pikniku rodzinnego przy Zespole Szkół czy podczas uroczystości poświęcenia nowego wozu bojowego dla miejscowej OSP. Chętnie bierze udział również w różnego rodzaju spotkaniach oraz uroczystościach organizowanych przez zaprzyjaźnione Stowarzyszenia i organizacje na terenie województwa małopolskiego. 

Spotkania zespołu, na których młodzi ludzie ćwiczą taniec i śpiew góralski oraz uczą się gry na instrumentach ludowych odbywają się na sali remizy OSP w Łopusznej. Sala remizy udostępniana jest nieodpłatnie przez komendanta. Również instruktorzy, którzy są odpowiedzialni za naukę tańca, śpiewu i gry na instrumentach robią to bezinteresownie i bezpłatnie.

Inicjatywa podjęta przez młodzież z Łopusznej jest inicjatywą oryginalną i bardzo potrzebną w lokalnej społeczności. Integruje pokolenia mieszkańców wsi ale również wzmacnia stosunki sąsiedzkie z sąsiednimi miejscowościami. Spotkania zespół, które odbywają się w każdy piątek bez wątpienia owocują tradycją oraz miłością do folkloru oraz dają nadzieję, że kultura regionalna na Podhalu nie zaginie.

Procent

Więcej organizacji